Wizyty:
Dzisiaj: 60Wszystkich: 252195

Zawdzięczamy im wszystko – Światowy Dzień Inżyniera

Aktualności » Zawdzięczamy im wszystko – Światowy Dzień Inżyniera

Zarząd Główny SITR zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia do aktywnego udziału w Światowym Dniu Inżyniera, który w Polsce będzie uroczyście obchodzony w dniu 3 marca br.

Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, że każdy sprzęt użytkowany w naszym codziennym życiu jest wykonany przez twórców techniki. Telefon, komputer, lodówka, kuchenka, samochód, żelazko, a nawet szczoteczka do zębów zanim pojawiły się na rynku jako gotowe produkty, ktoś musiał je wymyśleć. To wszystko zawdzięczamy inżynierom, ich niezwykłej wyobraźni i kreatywności, która jest źródłem postępu technologicznego w rozwoju cywilizacyjnym. Bez ich  wynalazków i technologii nie istnieje praktycznie żadna branża, ani dziedzina. Okazją do przypomnienia ich dokonań jest obchodzony corocznie od 4 marca 2020 roku Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Na Światowym Kongresie Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne w 2019 r., który zgromadził  tysiące uczestników, Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wraz z UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.WFEO otrzymało wsparcie od największych międzynarodowych i krajowych instytucji, w tym od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych -NOT poparła inicjatywę WFEO i włączyła się czynnie w obchody Światowego Dnia Inżyniera.

Federacja przy współdziałaniu z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Akademią Inżynierską w Polsce, obchodzi to święto już po raz czwarty. Partnerem FSNT-NOT w 2020 r., podczas pierwszych obchodów była Politechnika Poznańska. Zainaugurowano je w Poznaniu pod hasłem „Zrównoważonego rozwoju” i poświęcone były perspektywom sztucznej inteligencji oraz przypomnieniu wkładu polskich inżynierów w rozwój światowej cywilizacji.

Wybuch pandemii spowodował, że w 2021 r. organizatorzy wspólnie z Politechniką Śląską, przeprowadzili obchody pod hasłem „Zdrowa planeta”  w formule on-line. - Podobnie było w 2022 roku, ponieważ nadal obowiązywały ograniczenia wynikające z pandemii  -wspomina Ewa Mańkiewicz-Cudny prezes FSNT NOT. - Ubiegłoroczne święto, którego współgospodarzem była Politechnika Warszawska przebiegało pod hasłem  „Odbudujmy lepszą inżynierię na przyszłość”. Wśród wielu poruszanych zagadnień, dotyczących wkładu inżynierów w rozwój nauki, medycyny, cyfryzacji, przemysłu 4.0, transformacji energetycznej, mówiono także o perspektywach kształcenia inżynierów dla przyszłości.

W tym roku Światowy Dzień obchodzony będzie pod hasłem „Innowacje inżynierskie dla bardziej prężnego świata” Centralne uroczystości święta poświęconego twórcom techniki odbędą się w Paryżu 4 marca, a krajowe 3 marca w Warszawskim Domu Technika NOT od godziny 11.00. Głównym organizatorem i patronem wydarzenia jest już tradycyjnie Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Podczas tej uroczystości zostaną też wręczone tytuły: Diamentowy, Złoty, Srebrny Inżynier oraz Wyróżnienia, uzyskane w 29 edycji plebiscytu Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera. W plebiscycie tym przyznawany jest także tytuł Honorowego Złotego Inżyniera, osobom, które mając dyplom inżyniera lub technika, odniosły wybitne sukcesy w innych dziedzinach lub nie mające tytułu inżyniera.

Uroczyste obchody w siedzibie FSNT-NOT, w Warszawskim Domu Technika, który powstał 118 lat temu zainaugurują dwa wykłady wygłoszone przez wybitnych specjalistów z Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej – jeden  na temat wkładu polskich twórców techniki w zrównoważony rozwój a drugi dotyczący przyszłości polskiej energetyki: atom, OZE, wodór czy inne rozwiązania.

W dalszej części uroczystości zostaną wygłoszone wykłady poświęcone zagadnieniom  sztucznej inteligencji oraz osiągnięciom polskiej kosmonautyki, a także prezentacje dokonań studenckich kół naukowych wybranych uczelni technicznych.

Polskie obchody Światowego Dnia Inżyniera 3 marca 2023 r. będą transmitowane na żywo na stronie https://sdi.enot.pl/ od godz. 11.00.

Światowe obchody Dnia Inżyniera będą transmitowane 4 marca 2023 r. na stronie https://worldengineeringday.net/live/