Wizyty:
Dzisiaj: 65Wszystkich: 252200

XX Krajowy Zjazd Delegatów SITR

Aktualności » XX Krajowy Zjazd Delegatów SITR

W dniu 16 września 2023 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się XX Krajowy Zjazd Delegatów SITR.

W Zjeździe wzięło udział 34 delegatów z Oddziałów SITR z całego kraju. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany kolega Wiesław Czarnecki, a sekretarzem Zjazdu kolega Rafał Chruścicki.

Podczas Zjazdu dokonano podsumowania pięcioletniej kadencji ustępujących władz za lata 2018-2023.

Prezes Zarządu Głównego Magdalena Borowiec-Wieczorek przedstawiła sprawozdanie Zarządu Głównego SITR. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przestawił przewodniczący Jarosław Kapiszka, natomiast sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego zaprezentował kolega Tadeusz Płoszaj, występujący w zastępstwie przewodniczącego Bolesława Giczewskiego.

Kolega Eugeniusz Tadel podsumował działania podjęte przez Radę Krajową, której przewodniczył.

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zjazd przyjął zaproponowane zmiany do Statutu Stowarzyszenia oraz dokonał wyboru nowych władz.

W wyniku głosowania Prezesem Zarządu Głównego SITR została Magdalena Borowiec-Wieczorek.

Członkami Zarządu Głównego zostali:

1.     Adam Błochowiak,

2.     Andrzej Seliga,

3.     Arkadiusz Bieniek,

4.     Krystyna Snarska,

5.     Rafał Chruścicki,

6.     Józef Frontczak.

 Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:

1.     Jarosław Kapiszka,

2.     Teresa Deszcz,

3.     Ilona Ryzińska-Ibron,

4.     Jan Czerwonka,

5.     Tomasz Lenartowicz.

 Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali:

1.     Jadwiga Rybarczyk,

2.     Janusz Kabaciński,

3.     Andrzej Betlej,

4.     Andrzej Markowski,

5.     Marek Mićko,

6.     Łukasz Przyszlak. 

Przedstawicielem Stowarzyszenia do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT został Adam Błochowiak.

Członkom nowych władz gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego Stowarzyszenia w nowej kadencji przypadającej na lata 2023 -2028.

Wszystkim członkom naszej organizacji, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach związanych z organizacją XX Krajowego Zjazdu Delegatów SITR serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania przesyłamy do koleżanek Moniki Płoszaj, Małgorzaty Zander, Renaty Kolady oraz do kolegi Karola Płoszaja.

Dziękujemy im za zaangażowanie i wsparcie w trudnych kwestiach organizacyjno-technicznych.