Wizyty:
Dzisiaj: 576Wszystkich: 219946

Szkolenie Rzeczoznawców SITR

Aktualności » Szkolenie Rzeczoznawców SITR

6 czerwca 2017 w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Oddział w Warszawie odbyło się szkolenie dla Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.
Szkolenie otworzył Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Pan Tadeusz Płoszaj.
Podczas szkolenia:

  • Dr inż. Andrzej Seliga Przewodniczący Centrum Doradztwa i Rzeczoznawstwa SITR (CEROL) omówił aktualne tematy dotyczące rzeczoznawstwa SITR.
  • Pan Andrzej Sobieszek z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016-2020”.
  • mgr inż. Józef Greger Kierownik Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Łodzi zaprezentował zagadnienia związane z „Integrowaną ochrona roślin, prawo i praktyka”.
  • Dr inż. Piotr Szczyglak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna zaprezentował „innowacyjne rozwiązania w technice rolniczej”.
  • Mec. Dr Miłosz Kościelniak-Marszał, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa omówił „Aktualne problemy prawodawstwa i orzecznictwa w zakresie szkód łowieckich.    

  Na zakończenie odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń, którą poprowadził Pan Wojciech Wacewicz.                             
                         
W szkoleniu uczestniczyło 195 Rzeczoznawców SITR z terenu całego kraju.