Wizyty:
Dzisiaj: 61Wszystkich: 252196

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy...

Aktualności » Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy...

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci Prof. dr hab. Jerzego Szyrmera - Prezesa SITR w latach 1983-1988. Profesor zmarł 30 lipca bieżącego roku w Warszawie, przeżywszy 85 lat.

Jerzy Szyrmer urodził się 1930 r. w majątku Jeziorki pod Łomżą. W 1953 r. uzyskał dyplom inżyniera w warszawskiej SGGW. Początkowo pracował w POM-ie w Powiatowym Zarządzie Rolnictwa w Nowym Dworze Mazowieckim, następnie w Wydziale Rolnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie i w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Pułtusku. W 1960 r. zakończył drugi etap studiów i uzyskał dyplom magistra.

W latach 1964-1974 pracował w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na SGGW, gdzie w 1968 r. zdobył tytuł doktora, a w 1972 r. doktora habilitowanego nauk rolniczych. Swoją późniejszą karierę naukową i zawodową związał z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w podwarszawskim Radzikowie. Tutaj, jako dyrektor do spraw naukowych, przyczynił się do utworzenia Samodzielnej Pracowni Soi, którą po latach przekształcono w Zakład Hodowli Roślin Strączkowych Jadalnych, a następnie w Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa, w którym pracował aż do przejścia na emeryturę 31 grudnia 2001 roku.

Przez całe życie aktywnie działał w radach naukowych IHAR, IUNG, w Komitecie Uprawy Roślin Polskiej Akademii Nauk, Radzie Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W latach 1984-1987 był Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej. Udzielał się również w organizacjach międzynarodowych takich jak: EUCARPIA, IBPGR, UNDP-FAO network.

Kadencja Prof. dr. hab. Jerzego Szyrmera - jako Prezesa Zarządu Głównego SITR - przypadła na trudny dla Stowarzyszenia okres ogólnokrajowych przemian gospodarczych i społeczno-ekonomicznych (1983-1988). Pierwszą połowę lat 80. charakteryzował znaczny spadek aktywności podstawowych jednostek gospodarczych rolnictwa i jego otoczenia. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w spadku liczby członków SITR. Na szczęście Zarząd Główny, kierowany przez Profesora nie dopuścił do utraty kontroli nad oddziałami terenowymi i przyczynił się do tego, aby mogły one nadal prowadzić działalność gospodarczą oraz statutową, organizując szkolenia, zjazdy i konferencje naukowo-techniczne.

Śp. prof. dr hab. Jerzy Szyrmer - autor około 200 publikacji - za swoją działalność naukową, organizacyjną i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa.

Pogrzeb Jerzego Szyrmera odbył się 5 sierpnia 2015 roku. Profesor spoczął w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.