Wizyty:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 202049

Spotkanie eksperckie nt. programów finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z udziałem prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Aktualności » Spotkanie eksperckie nt. programów finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z udziałem prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

 • Pałac Prezydencki </br> Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa </br>i Obszarów Wiejskich, </br> źródło www.prezydent.pl
  Pałac Prezydencki
  Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa
  i Obszarów Wiejskich,
  źródło www.prezydent.pl

W środę, 21 kwietnia, w Pałacu Prezydenckim odbyła się wideokonferencja dotycząca programów finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydarzenie było poświęcone szczegółowej analizie planowanych na najbliższe lata programów dedykowanych inwestycjom w polskim rolnictwie oraz rozwojowi wsi.

Konferencja została zorganizowana przez Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w wyniku ostatnich posiedzeń Rady, podczas których rozmawiano o źródłach finansowania tego obszaru gospodarki. Omawiano wówczas m.in. Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowy Plan Odbudowy, a prezydenccy eksperci wskazywali w rozmowie z przedstawicielami Rządu na niewystarczające – ich zdaniem – środki przewidziane dla rolnictwa.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Minister Szymon Giżyński, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Minister Waldemar Buda, eksperci – prof. Andrzej Czyżewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof.  Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a także reprezentanci Krajowej Rady Izb Rolniczych, Związku Gmin Wiejskich RP oraz przedstawiciele Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), którego SITR jest członkiem od wielu lat. Przedstawiciele SITR uczestniczyli w pracach dotyczących wypracowania stanowiska FAOW, jakie było prezentowane podczas konferencji. 

Podczas konferencji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiły informacje o wysokości środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa i rozwój wsi w programach krajowych i Unii Europejskiej na najbliższe lata z uwzględnieniem wysokości środków na poszczególne cele. Przedstawiciele Rządu podkreślili, że prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przyczyniła się do zmian w Krajowym Planie Odbudowy, optymalizujących Plan z punktu widzenia wsi. Podkreślano przy tym ogólnospołeczne znaczenie tego sektora gospodarki, na którym opiera się bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

Drugą część spotkania wypełniły wystąpienia ekspertów w zakresie ekonomii i socjologii, w tym członków prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa, jak również zaproszonych gości, reprezentujących organizacje rolnicze i samorząd terytorialny. Wskazywano na konkretne, aktualne i przyszłe, potrzeby polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. W wystąpieniach zwrócono uwagę na konieczność wdrażania takiej wizji rozwoju rolnictwa i  obszarów wiejskich, która będzie uwzględniać różne aspekty społeczne funkcjonowania polskiej wsi. Wskazano na najważniejsze uwarunkowania w tym zakresie, wynikające z przeprowadzonych szczegółowych badań. Podejmowane działania powinny mieć na celu trwały rozwój polskiej wsi, generowany dla różnych typów obszarów wiejskich.

Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich podkreślił, że prezydencka Rada jest sojusznikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowiąc wsparcie dla negocjacji sprawiedliwego i logicznego podziału środków, w tym tych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Przewodniczący zaznaczył także, że dialog podjęty przez Radę ze stroną rządową i przedstawicielami organizacji rolniczych, zarówno podczas posiedzeń Rady, jak i w trakcie dzisiejszej konferencji, przyczynił się do zebrania nowych, istotnych argumentów negocjacyjnych dla zwiększenia środków na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Krajowym Planie Odbudowy.

 • Pałac Prezydencki Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, źródło www.prezydent.pl
  Pałac Prezydencki Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, źródło www.prezydent.pl
 • Pałac Prezydencki Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, źródło www.prezydent.pl
  Pałac Prezydencki Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, źródło www.prezydent.pl
 • Pałac Prezydencki Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, źródło www.prezydent.pl
  Pałac Prezydencki Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, źródło www.prezydent.pl