Wizyty:
Dzisiaj: 55Wszystkich: 252190

Inżynierowie rolnictwa na obchodach Światowego Dnia Inżyniera

Aktualności » Inżynierowie rolnictwa na obchodach Światowego Dnia Inżyniera

 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT

Politechnika Poznańska gościła 4 marca 2020 roku inżynierów z całego kraju, w tym inżynierów stowarzyszonych w SITR, którzy zebrali się aby dokonać inauguracji polskich obchodów Światowego Dnia Inżyniera.

Ponad 50 lat temu, 4 marca 1968 roku przedstawiciele 50 stowarzyszeń naukowych i technicznych z całego świata spotkali się w Paryżu pod patronatem UNESCO - Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury, aby utworzyć Światową Federację Organizacji Inżynieryjnych (WFEO - World Federation of Engineering Organizations).

W listopadzie 2019 roku w Melbourne, podczas VI Światowego Kongresu Inżynierów podjęto decyzję, że dzień 4 marca będzie Światowym Dniem Inżyniera, obchodzonym corocznie przez międzynarodową społeczność techniczną.

Tegoroczny 4 marca był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT poparła tę inicjatywę i zadeklarowała czynne włączenie się w obchody. Inauguracja w Poznaniu zgromadziła szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk inżynierskich z uczelni technicznych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, instytutów badawczych oraz biznesu i gospodarki.

Uroczystość otworzył prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej. Następnie Łukasz Mikołajczyk - Wojewoda Wielkopolski, przekazał zebranym i organizatorom uroczystości przesłanie premiera Mateusza Morawieckiego.

Głównym organizatorem obchodów Dnia Inżyniera w Polsce jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT).

Prezes Federacji Pani Ewa Mańkiewicz - Cudny poinformowała o misji oraz o tym, iż w Statucie FSNT-NOT jest zapisane działanie na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu inżyniera. Dlatego Federacja aktywnie podjęła inicjatywę corocznych obchodów Światowego Dnia Inżyniera. Jest on bowiem z jednej strony okazją do przypominania ogromnego wkładu polskich inżynierów w cywilizacyjny rozwój świata. Z drugiej – do zaprezentowania przyszłościowych kierunków w inżynierii, uwzględniającej uwarunkowania społeczne, kulturowe, gospodarcze i klimatyczne. Pani prezes podkreśliła też cele, dla jakich ruch stowarzyszeniowy organizuje obchody Dnia Inżyniera. Powinny one być okazją do rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera i podniesieniu poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Kolejnymi mówcami byli prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, a także Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Obaj rektorzy skoncentrowali się na kształceniu inżynierów w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Krótką informację o działaniach resortu oraz życzenia z okazji Światowego Dnia Inżyniera przekazał zebranym Robert Nowicki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Podczas uroczystości inauguracyjnej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Prorektora ds. edukacji ustawicznej zaprezentował Politechnikę Poznańską, a Kazimierz Pawlicki – prezes Rady FSNT-NOT w Poznaniu działalność i zamierzenia poznańskiego NOT na przyszłość. Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik - Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce poinformował o działalności Akademii.

Następnie prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej wygłosił wykład pt. „Polski Inżynier na przestrzeni dziejów" przypominający polskich inżynierów, którym przyszło żyć, pracować i odnosić sukcesy poza granicami kraju. Inaugurację zakończyła prezentacja prof. dr hab. inż. Romana Słowińskiego - Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej, nt. roli sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych"

Inauguracji w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej towarzyszyła wystawa Archiwum Techniki oraz stoiska studenckich kół naukowych z projektami inżynierskimi.

 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • źródło - FSNT-NOT
  źródło - FSNT-NOT
 • fot. A. Błochowiak
  fot. A. Błochowiak
 • fot. A. Błochowiak
  fot. A. Błochowiak
 • fot. A. Błochowiak
  fot. A. Błochowiak
 • fot. A. Błochowiak
  fot. A. Błochowiak