Wizyty:
Dzisiaj: 571Wszystkich: 219941

Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Szczecinie

Aktualności » Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Szczecinie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w siedzibą w Warszawie, informuje o postawieniu Oddziału SITR w Szczecinie,z siedzibą 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 2, w stan likwidacji i jego rozwiązaniu.

Rozwiązanie Oddziału SITR w Szczecinie zostanie dokonane na podstawie § 28 pkt 4 oraz§ 57 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 4/2019 z dnia 14 listopada 2019r., podjętej przez ZG SITR.

Proces likwidacji obejmuje okres od 14.11.2019 do 31.12.2019 r.

Likwidatorem Oddziału SITR w Szczecinie została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek   nr telefonu 512 195 543.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Szczecinie terminie do 20.12.2019 r. na poniżej podany adres:

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego

Inżynierów i Techników Rolnictwa

ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa.