Wizyty:
Dzisiaj: 64Wszystkich: 252199

Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Białej Podlaskiej

Aktualności » Informacja o rozwiązaniu Oddziału SITR w Białej Podlaskiej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w siedzibą w Warszawie, informuje o postawieniu Oddziału SITR w Białej Podlaskiej, z siedzibą 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 10, w stan likwidacji i jego rozwiązaniu.

Rozwiązanie Oddziału SITR w Białej Podlaskiej zostanie dokonane na podstawie § 28 pkt 4 oraz § 57 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 6/2019 z dnia 14 listopada 2019r., podjętej przez ZG SITR.

Proces likwidacji obejmuje okres od 14.11.2019 do 31.12.2019 r.

Likwidatorem Oddziału SITR w Białej Podlaskiej została Pani Magdalena Borowiec-Wieczorek nr telefonu 512 195 543.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Białej Podlaskiej, w terminie do 20.12.2019 r. na poniżej podany adres:

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego
Inżynierów i Techników Rolnictwa
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa.