Wizyty:
Dzisiaj: 268Wszystkich: 175831

Informacja o likwidacji Żuławskiego Oddziału SITR

Aktualności » Informacja o likwidacji Żuławskiego Oddziału SITR

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa informuje o postawieniu Żuławskiego Oddziału SITR w stan likwidacji.

Likwidacja Żuławskiego Oddziału SITR zostanie dokonana na podstawie § 57 ust. 1  i 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 7/2022 z dnia 28.09.2022 r. podjętej przez ZG SITR. 

Okres likwidacji to 28.09.2022 r. – 31.12.2022 r. 

Likwidatorem Żuławskiego Oddziału SITR została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek  nr telefonu 512-195-543 

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Żuławskiego Oddziału SITR w terminie do 20.12.2022 r. na poniżej podany adres:

Zarząd Główny 

Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego 

Inżynierów i Techników Rolnictwa 

ul. Czackiego 3/5 

00-043 Warszawa.