Wizyty:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 202049

Informacja o likwidacji Oddziału SITR w Gdańsku

Aktualności » Informacja o likwidacji Oddziału SITR w Gdańsku

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa informuje o postawieniu Oddziału SITR w Gdańsku w stan likwidacji i jego rozwiązaniu.
Likwidacja i rozwiązanie Oddziału SITR w Gdańsku zostanie dokonana na podstawie § 57 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zapisów uchwały nr 3/2016 z dnia 22.06.2016 r. podjętej przez ZG SITR.
Okres likwidacji to 22.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
Likwidatorem Oddziału SITR w Gdańsku została Pani Magdalena Borowiec – Wieczorek nr telefonu 505 487 623.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Oddziału SITR w Gdańsku w terminie do 20.12.2016 r. na poniżej podany adres:
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego
Inżynierów i Techników Rolnictwa
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa.