Wizyty:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 202050

Arbiter Szkody Łowieckie

Aktualności » Arbiter Szkody Łowieckie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa informuje, że zostało przyjęte porozumienie w sprawie utworzenia sądu polubownego z zakresu szkód łowieckich pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych (KRIR) oraz Polskim Związkiem Łowieckim (PZŁ).

Porozumienie zostało zawarte w celu ograniczenia konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi powstającymi bądź mogącymi powstać w związku z uregulowaniami ustawowymi w zakresie szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowania.

W związku z przyjęciem porozumienia oraz w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zarząd Główny SITR przygotował wzór wniosku dla kandydatów na arbitrów Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich.

Nabór jest stały. Rada Sądu Arbitrażowego w pierwszej kolejności rozpatrzy wnioski złożone do dnia 30 czerwca 2022 r. W dalszych okresach wnioski będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Rady. Szczegóły naboru znajdują się w załączniku – ogłoszenie o naborze.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego. https://www.pzlow.pl/sad-arbitrazowy/

Załączniki do pobrania: